Wist u dat…

Osteopathie een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en de fysieke fitheid van mensen met een hartaandoening?

Voor mijn afstudeerthesis heb ik in 2013 in samenwerking met een cardiologisch revalidatiecentrum onderzoek gedaan naar het effect van osteopathie op de ervaren kwaliteit van leven en de fysieke fitheid van mensen met een hartaandoening. Voor het onderzoek werden twee groepen van vijftien mensen geïncludeerd die zouden revalideren bij het cardiologische revalidatiecentrum.

De ene groep volgde de bestaande revalidatie gedurende drie maanden, de andere groep kreeg daarnaast drie osteopathische behandelingen. Beide groepen werden aan het begin en aan het eind van de revalidatie getest op fysieke fitheid door middel van een 6 minuten wandeltest en een vragenlijst over zelfgerapporteerde dagelijkse activiteiten (IPAQ) en op de ervaren kwaliteit van leven door middel van een vragenlijst (KVL-H).

De conclusie van het onderzoek was dat osteopathie naast de huidige revalidatie een positief effect kan hebben op de ervaren kwaliteit van leven en de fysieke fitheid van mensen met een hartaandoening. Bijna alle deelnemers die osteopathische behandelingen hadden ondergaan, konden bij de tweede meting meer meters lopen en konden in het dagelijks leven meer activiteiten doen.  Daarnaast waren alle deelnemers aan het onderzoek positief over de behandelingen.

Het hielp hen bij het ervaren van minder pijn en angst en veel van hen vonden het prettig om meer uitleg te krijgen over hun aandoening en de gevolgen ervan.

Aangezien hartaandoeningen nog altijd één van de meest voorkomende aandoeningen zijn, lijkt het mij zinvol om verder (grootschalig) wetenschappelijk onderzoek te doen. Uit dit kleinschalige onderzoek bleek tenslotte al dat cardiologen, osteopaten en revalidatiecentra elkaar goed kunnen aanvullen om de klachten en vooral de neveneffecten te verminderen.

Mogelijk kunnen we zo nog meer mensen helpen en zorgen dat de behandeling en begeleiding van patiënten met een hartaandoening in de toekomst optimaal is.