In de praktijk krijg ik nog regelmatig de vraag wat nou precies het verschil is tussen osteopathie en fysiotherapie.

Kort gezegd: een fysiotherapeut richt zich op het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de spieren, pezen, banden en gewrichten. Een osteopaat richt zich op de spieren, pezen, banden, gewrichten, organen en de schedel. Belangrijk binnen een osteopathische behandeling is de onderlinge relatie tussen deze structuren.

Een voorbeeld uit de praktijk zal ik dit verduidelijken:
Een paar weken geleden zag ik een vrouw voor een eerste consult met pijnklachten aan nek, rug, schouders, buik en hoofd. De klachten waren ontstaan na haar tweede keizersnede 2,5 jaar geleden. Mevrouw heeft een druk gezin met 2 kleine kinderen en werkt daarnaast 3 dagen per week op kantoor. Ze heeft weinig tijd voor zichzelf en maakt geen tijd om te sporten.

Uit het lichamelijk onderzoek bleek dat mevrouw ontzettend veel spanning in haar nek- en schouderspieren had en mobiliteitsverlies in haar bovenrug en ribben. Daarnaast bleken er forse verklevingen in de onderbuik te zitten en waren er mobiliteitsproblemen in het bekken.
Deze klachten lijken ogenschijnlijk niets met elkaar te maken te hebben, maar voor een osteopaat is de relatie wel duidelijk. Verklevingen in de buik zorgen voor minder beweging in de organen en tussen de organen onderling. De onderste organen liggen in de bekkenholte, waardoor verklevingen en dus mobiliteitsverlies ook invloed hebben op de beweging van het bekken, in dit geval negatief. Het bekken heeft op zijn beurt weer invloed op de wervelkolom, waardoor het mobiliteitsverlies verder door kan gaan naar de bovenrug.

Ik heb mevrouw vier keer behandeld door middel van mobilisatie- en rektechnieken in de buik en mobilisatie van het bekken, de rug en de ribben. Daarnaast heb ik wat oefeningen meegegeven.
Omdat de rug, de ribben en de nek- en schouderspieren toch nog wat stug bleven, heb ik mevrouw geadviseerd ook naar een fysiotherapeut of manueel therapeut te gaan.
Mevrouw is tussen mijn behandelingen door 5 keer in 3 weken behandeld door een manueel therapeut, waar ik telefonisch contact mee had.

Nu ervaart mevrouw duidelijk minder pijnklachten en heeft zij het sporten weer opgepakt. Daarnaast blijft zij de oefeningen doen die de manueel therapeut en ik haar gegeven hadden.

Hieruit blijkt dat osteopathie en fysiotherapie elkaar goed kunnen aanvullen. Er is namelijk voor een deel overlap in werkwijze. Uit kosteneffectiviteit en tijdsefficiëntie kan er voor samenwerking gekozen worden. Overigens kennen osteopaten de capaciteiten van fysiotherapeuten omdat zij zelf vaak eerst als fysiotherapeut gewerkt hebben.
Anderzijds zijn fysiotherapeuten in veel gevallen helaas nog niet goed op de hoogte van de capaciteiten van osteopaten, evenals veel artsen.
Aan het contact tussen osteopaten en andere medici en paramedici wordt gewerkt, maar het heeft veel tijd nodig.

Fysiotherapeuten en osteopaten hebben een gezamenlijk doel, namelijk hun cliënt zo goed mogelijk behandelen en begeleiden. Als zij kunnen samenwerken om dit doel zo snel mogelijk te bereiken, zullen zij dit zeker doen.
Als u wil weten of osteopathie iets voor u kan betekenen, dan kunt u dit bespreekbaar maken bij uw behandelend therapeut. Bij twijfel over eventuele meerwaarde kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.